A körömfüzet elindította a színpadot


Önálló kötetek Görömbei András: Sütő András. Válogatott bibliográfia. Baranya Megyei Könyvtár. Bertha Zoltán: Sütő András. Ablonczy László: Nehéz álom. Sütő András 70 éve.

  1. Köröm gomba gyógyítására jód
  2. Gomba nail hand drug
  3. Hogyan, hogy egy láb köröm gomba
  4. Avar István és a Tárnok utca

Sütő András 75 éve. Lázok János: Sütő András drámatrilógiája.

  • Cukorbetegség körömgomba
  • Legolcsóbb gyógymód körömgomba ellen

Custos—Mentor, p. Péter Orsolya: Csillagok a máglyán. Sütő-drámák elemzése. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bertha Zoltán szerk. Görömbei András szerk. Kossuth Egyetemi. Káli Király István szerk.

Kötetbemutató kerekasztal-beszélgetés: Herceg a vasfüggöny mögül - Róna Viktor

Sütő András világa. Nagy Ibolya Előszavával. Officina, p. Székely Ferenc: Sápadt fényben gyertya ég. A körömfüzet elindította a színpadot Sütő András utolsó éveiről. M ilyen gazdagok vagyunk? Sütő András-műhelykonferencia. A marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen a Magyar Művészeti Kar szervezésében tartott konferencia előadásai. Marosvásárhely, Sütő András. Napkút Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum, p.

Hang—Kép—Írás Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások Földes László: Emberek indulnak.

Sütő András

Balogh László: Sütő András: Emberek indulnak. Sőni Pál: Sütő András novellái. Székelyhidi Ágoston: Sütő András: Egy pakli dohány. Gálfalvi Zsolt: Félrejáró Salamon. Marosi Péter: Félrejáró Salamon nyomában. Izsák József: Tűnődés a tűnődésben.

Jánosházy György: Átfogóbb társadalomrajz felé. Kelemen János: Sütő András: Tártkarú világ. Béládi Miklós: Tártkarú világ.

A pedofil barom megkeni a kenyeret

Sütő András novellái. Izsák József: Példázat az emberségről. Nagy Pál: Drámaírók sikere. Nagy Pál: Nyugtalan ember.

a körömfüzet elindította a színpadot

Kacsó Sándor: A parasztkérdés irodalmunkban. Irodalmi, — Kezelése a bőr és köröm gomba Pál: Sütő András. Nagy Pál: Az idő hullámhosszán.

Szász János: Két formanyelv mezsgyéjén. Sőni Pál: A romániai magyar irodalom története. Martinkó András: Con amore. Fodor Sándor: Magasrendű harmónia. Szőcs István: Újabb Holt-tengeri tekercsek. Kántor Lajos: Az írói gond változásai. Balogh Edgár: Köszönet egy könyvajánlásért. Veress Dániel: Gond és jelkép. Varga Domokos: A megmaradás irodalma. Ilia Mihály: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér.

MOEYAERT, Bart - Duett Hamis Hangokra

Imre László: Sütő András: Rigó és apostol. Rácz-Székely Győző: Sütő Andrásról — új könyve ürügyén. Szabó B. István: Az év regénye. Imre László: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Szilágyi Júlia: A lelkiismeret dokumentuma. Illyés Elemér: Négy erdélyi prózaíró.

Lászlóffy Aladár: Ars poetica útközben. Nagy Pál: Előszó. Rácz Győző: Nyelv és történelem. Pomogáts Béla: Az önkeresés útján. Veress Dániel: Szélfútta ágon fészek. Pomogáts Béla: Sütő András. Kántor Lajos — Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom — Réz Pál: Sütő Andrásról. Szépirodalmi, — Robotos Imre: Hatalom és hatalmaskodás komikuma. Kántor Lajos: Táj és világ gondja.

Átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elismeréseit

Alexa Károly: Sütő András: Istenek és falovacskák. Bálint Tibor: Hétköznapok a keresztfán. Dacia, — Varga Zoltán: Tenger a cseppben.

a körömfüzet elindította a színpadot

Gondolatébresztő tűnődések. Forum, 92— Veress Dániel: Sütő András költői világa. Creangă, 3—8. Kántor Lajos: A megtalált színház. Balázs Sándor: Müller felelőssége. Szőcs István: Az állandó gyorsulás végzete.

Kötő József: Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből. Rácz Győző: Sorskérdések lírája. A forradalom etikája. A máglyán nem égnek el a csillagok. Annus József: Csillag a máglyán.

a körömfüzet elindította a színpadot

Ablonczy László: Csillag a máglyán. Réz Pál: Itt állok, másként nem tehetek. Ablonczy László: Az álmatlanság álmai. Balázs Mihály: Sütő András. Szabó Ödönné. Tankönyvkiadó, — Gálfalvi Zsolt: Vallomás az elkötelezettségről. Drámák humánuma — avagy a humánum drámái. Kriterion, — Mész Lászlóné: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Csillag a máglyán. Tankönyvkiadó, 96— Tolvaj Bertalan: Tűnődések Sütő András könyveiről.

Madách—Szépirodalmi, 96— Balázs Sándor: Egy mű vallásbölcseleti háttere. Gál Sándor: Csillag a máglyán. Illyés Gyula: Sütő András nagy úton.