látogató
számláló


Ezért kamatostul megfizet

A kölcsönfelvételi láz alig csitult az utóbbi időben, de a legkülönfélébb, csábítónak tűnő ajánlatok gyakran elaltatják a reménybeli lakástulajdonosok éberségét. Kölcsönt felvenni ugyanis nem csak abból áll, hogy az ember fizeti a (kedvezményes) törlesztőrészletet.

Az új lakások iránti kereslet a kispénzűek körében a legnagyobb. A vételhez így - jó esetben a banktól - kölcsön kell. A pénzintézet viszont a szerződés megkötéséig ritkán beszél a folyósítás feltételeiről, illetve az esetleges buktatókról.

A csökkentett kamatú hitel ugyanis csak attól a pillanattól válik kedvezményessé, ha a jelzálogjogot a földhivatal bejegyzi. Amíg ez nincs meg, az adós a piaci kamatot fizeti a banknak. Ám a Földhitel- és Jelzálogbank nem elégszik meg ennyivel: az ügyféltől kéri a földhivatali bejegyző határozatot is, pedig azt a jogszabály értelmében megkapja. Ám mert a határozatot tértivevénnyel és ajánlottan kézbesítik, csak akkor tudja azt átvenni a tulajdonos, ha éppen otthon van, amikor a postás csenget. Egyébként előfordulhat, hogy több hét késéssel lehet csak hozzájutni a várt levélhez.

Szintén feszültség forrása, hogy az elkészült hitelszerződést ki adja be a földhivatalba. Akad olyan bank, amely az ügyfél kezébe nyomja az iratokat, hogy vigye be "érkeztetni". A legtöbb bank postán küldi el a pakkot. A folyósítás feltétele, hogy az ügyfél vigye vissza a bankba a szerződés földhivatali iktatószámmal ellátott példányát. Ha az ügyfélre bízták a papírokat, ezt még aznap megkaphatja. Ha a pénzintézet postázta, nem kap azonnal érkeztető pecsétet, így meg kell rendelni a benyújtott iratok hiteles másolatát, és a folyósítás máris csúszik legalább egy hetet.

Két szék között, a pad alatt - sóhajt az egyszeri ember, miközben még sejtelme sincs, mi vár rá a későbbiekben. Amennyiben olyan lakást vesz, amely még el sem készült, gondok özöne zúdulhat a nyakába. Mivel az ilyen ingatlannak sem használatbavételi engedélye, sem tulajdoni lapja nincs, a jelzálogjog bejegyzése sem lehetséges. (Maga a bejegyzés manapság nem tart sokáig, köszönhetően a földhivatali hátralékok szinte teljes felszámolásának. Egyébként pedig a banki jelzálogjogokat kötelező érvénnyel 8 nap alatt be kell jegyezni.) Adott esetben - a mai építési tempó mellett - több év is eltelhet a folyósítás és a bejegyzés között, amely jelentős többletterhet ró a tulajdonosra.

Visszás helyzetet teremt, hogy a bank annak ellenére kéri ügyfelétől a vételár teljes kifizetéséről szóló igazolást és a tulajdonjogot átruházó nyilatkozatot, hogy az eladó még nem jutott a pénzéhez. Ezért cserébe pedig csak egy fizetési ígérvényt ad. Nem nehéz elképzelni, mi történik akkor, ha az eladó mégsem kapja meg a pénzét, de a nyilatkozat birtokában a vevő mégis beballag a földhivatalba.

Ha minden papír megvan, mindenki időre teljesített, akkor jönnek elő a pénzintézetek a vesszőhibákkal, elírásokkal és az apró-cseprő pontatlanságokkal. Hiába a bizonyíték a kézben, ha a bank a tulajdoni lap mindenhatóságában hisz. Egyébként joggal, de a tulajdonos is érezheti úgy, hogy packáznak vele. Már az is ok lehet a kölcsön visszatartására vagy a magasabb kamat megfizettetésére, ha az adós címe eltér a személyi igazolványában és a tulajdoni lapon. (Pedig utóbbi jelenleg csak arra jó, hogy a földhivatal értesítése "megtalálja" a címzettet.) Nem felel meg az önkormányzat hatósági igazolása sem, amely tanúsítja, hogy például a November 7-e tér időközben Oktogonra változott. Nem fogadja el a tulajdoni lap mellé (és nem helyett!) a közjegyzői hitelesített anyakönyvi kivonatot névváltozás esetén. Nem adja vissza a hibás tulajdoni lapot, melynek cseréjét a földhivatal - esetlegesen saját hibáját beismervén - díjmentesen kicserél. Megjegyzendő, hogy az adatok hibás nyilvántartása nem mindig a hivatalok bűne; az érdekeltek nemegyszer elfelejtik bejelenteni az adataikban bekövetkezett változásokat.

Az ügyfél a kárvallottja annak is, ha a bank nem is nyújtotta be a hitelkérelmet a hivatalba, mégis határidőket szab. És gyakorta megesik, hogy a pénzintézet csak akkor közli, hogy nem adhat hitelt, amikor már az ügyfél elkészíttette az értékbecslést - nem kevés pénzért.

Sokan csak magukban háborognak, félve attól, hogy a bank végül nem ad kölcsönt, névvel pedig nem sokan vállalják, hogy beszélnek a problémákról. Pedig van esély a bíróságok mellőzésével is jogorvoslatra. Magyarországon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete gyakorolja a kontrollt a bankok felett. A felügyelethez érkezett panaszoknak körülbelül 10 százaléka, idén eddig 140-150 bejelentés köthető jelzálog-hitelezési tevékenységhez. Amennyiben bizonyossá válik, hogy a vizsgált pénzügyi szervezet (bank, lízingcég, egyéb hitelezéssel foglalkozó vállalkozás) mulasztott, vagy nem tartotta be a jogszabályban rögzített kötelezettségét (esetenként saját üzletszabályzatát sem), a PSZÁF számos szankciót alkalmazhat a figyelmeztetéstől kezdve a pénzbüntetésen át egészen a pénzügyi szervezet működésének felfüggesztéséig. Idén bank pénzbüntetést még nem kapott, de mulasztásért már bírságoltak meg - elsősorban - lízingcégeket. Ezenkívül adhat ajánlást is alkalmazandó eljárásról vagy jogszabály-értelmezésről, mely a későbbiekre nézve könnyíti meg a bank és a kölcsönigénylő helyzetét.

Ha olyan kérdésben várják a felügyelet segítségét, amelyben nem illetékes vagy nincs hatásköre, a PSZÁF békéltető testületek listáját adja át az ügyfélnek, melyek jogi iránymutatást is adhatnak a panaszos ügyével kapcsolatban.

A szerződések apró betűs részeinek mellőzése zsebbe vágó felelőtlenség lehet. Elkerülhető az anyagi csőd, ha minden tudnivalóról írásban kérünk tájékoztatást. Már csak azért is, hogy az utólagos reklamációnál lehessen mire hivatkozni.

Máskülönben a hitelező felszámolja még a kamatos kamatot is.

(Forrás:Bankweb)