látogató
számláló


Kockázati mutatók

Sharpe-mutató: A kockázatarányos hozam egyik legnépszerűbb mutatószáma. Számítása úgy történik, hogy a portfólió hozamának a kockázatmentesen elérhető hozam (pl. diszkontkincstárjegy-hozam) feletti részét (ami kedvezőtlen piaci környezetben lehet negatív érték is) elosztjuk a portfólió hozamának átlagos ingadozásával (szórásával). Minél magasabb a Sharpe-mutató értéke, annál nagyobb szórásegységre (=egységnyi kockázati szintre) vetített többlethozamot sikerült elérni a kockázatmentes hozam felett. A negatív Sharpe-érték azt jelenti, hogy a vizsgált időszakban a portfólió értéknövekedése elmarad a kockázatmentesen elérhető hozamtól, ami pl. egy részvényalapnál könnyen előfordulhat, amikor esnek a részvényindexek.

 

Szórás: A hozamok szórása a kockázati szint legfontosabb mérőszáma. A szórás az egyes értékek (hozamok) számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlagaként adódik. Magasabb érték esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

 

R-négyzet: Másnéven determinációs együttható, a portfólió és referenciaindexe közötti együttmozgás (korreláció) szorosságát írja le. 90%-os R-négyzet érték azt jelenti, hogy a portfólió varianciájának (szórásnégyzetének) 90%-át a "piac", pontosabban a piacot reprezentáló referenciaindex magyarázza, a fennmaradó 10% pedig egyéb tényezők számlájára írható.

 

Béta: A portfólió refereciaindexhez viszonyított kockázati szintjének (azaz relatív volatilitásának) mérőszáma. A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

 

Alfa: a portfólió refereciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.