látogató
számláló


Hitelszerződéshez szükséges dokumentumok

 • utolsó 2 év teljes Éves beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) és Könyvvizsgálói jelentések
 • utolsó negyedév lezárt főkönyvi kivonata
 • pénzügyi-üzleti tervek
 • 60 napnál nem régebbi köztartozásra vonatkozó APEH-TB / VPOP igazolás (VPOP igazolás csak importőr, jövedéki termékekkel foglalkozó cég esetén szükséges)

Egyéni vállalkozó számlanyitásához szükséges

 • vállalkozói igazolvány másolata
 • a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • Adóbejelentő lap
 • illetékes önkormányzat másolata a nyilvántartásba vételről (az Önkormányzat adja ki)

Gazdasági társaság számlanyitásához szükséges

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példányát köteles az ügyfél benyújtani
 • a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányának eredeti/hitelesített példánya
 • adóbejelentkezési lap, amelyen feltétlenül szerepelnie kell az adószámnak